Polityka prywatności

Wstęp

Ochrona Twoich danych osobowych była i jest jednym z najważniejszych aspektów w naszej działalności. Dbamy, byś każdorazowo był poinformowany o wszystkich przysługujących Ci prawach oraz o naszej działalności. Zgodnie z powyższym, i w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), publikujemy uaktualnioną Politykę prywatności.

 

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

 

Zastosowanie Polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których WKP jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 

FMIC Performance sp. z o.o. , Boczna 6/8/10, 42-202 Częstochowa, NIP PL9492057067, REGON 241336176

 

Adres siedziby: ul. Boczna 6/8/10, 42-202 Częstochowa

 

Adres doręczeń: ul. Boczna 6/8/10, 42-202 Częstochowa

 

e-mail: [email protected]

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

- zakładania i zarządzania Kontem Użytkownika,

 

- realizacji usług Konta i transakcji Użytkownika,

 

- dokonywania transakcji zakupu,

 

- dostosowania oferty na podstawie aktywności Klientów,

 

- kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Twojego konta oraz zamówień, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,

 

- realizacji umów kupna-sprzedaży,

 

- obsługi reklamacji,

 

- zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną,

 

- prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora,

 

- organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych dla Użytkowników,

 

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,

 

- zapewnienie realizacji usług płatniczych,

 

- wsparcie dla ubezpieczenia zakupionego towaru,

 

- statystycznych,

 

- archiwizacyjnych,

 

- zapewnienia rozliczalności,

 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, obowiązujących przepisów prawa (np. prawa podatkowego, cywilnego, dotyczącego rachunkowości) lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej.

 

Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek korzystania z Konta Użytkownika, dokonywania zakupów oraz otrzymywania newslettera. W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, np. przetwarzanie plików cookie niezbędnych do działania serwisu internetowego.

 

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do zapewnienia prawidłowego świadczenia usługi Konta Użytkownika, realizacji uzasadnionych celów biznesowych Administratora danych, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zabezpieczenia, realizacji i ochrony Twoich roszczeń:

 

- w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Twojej zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody,

 

- w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,

 

- przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład zobowiązany zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Twoich danych osobowych przez dłuższy okres, jeśli jest to niezbędne do zabezpieczenia i realizacji roszczenia innej firmy lub wykonania obowiązków organów administracji państwowej,

 

- w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

 

- biuro rachunkowe i kancelaria prawna świadczące usługi na rzecz Administratora,

 

- audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi,

 

- usługodawcy systemów informatycznych i płatniczych umożliwiających prawidłowe działanie Sklepu,

 

- podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań NPS (satysfakcji klienta),

 

- firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe przekazywane są tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu),

 

- organy państwowe (tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 

- żądania dostępu do swoich danych osobowych,

 

- żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 

- żądania usunięcia swoich danych osobowych,

 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 

- żądania przenoszenia danych osobowych.

 

Wszystkie swoje prawa możesz realizować kontaktując się bezpośrednio z Administratorem:

 

tuning@fmic.pl, +48 793 593 993 , ul. Wesoła 36, 42-202 Częstochowa

 

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

 

Cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

 

Skarga do organu nadzorczego

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – GIODO).

 

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią

Prawnie uzasadnionymi interesami Administratora lub strony trzeciej są:

 

- realizacja i ochrona roszczeń,

 

- marketing bezpośredni,

 

- świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie przekazuje Twoich danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych chyba, że stanie się to jego obowiązkiem ze względu na przepisy prawa.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Administrator nie dokonuje profilowania Twoich danych osobowych ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Pliki cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania naszego sklepu i wykorzystywane są, aby zapewnić:

 

- utrzymanie sesji użytkownika,

 

- zapisanie stanu sesji użytkownika,

 

- umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem logowania,

 

- zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych naszego sklepu,

 

- monitoring dostępności usług.

 

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z naszej strony, ale ułatwiają korzystanie z niej i umożliwiają:

 

- przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu,

 

- zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub - wyświetlenia go określoną liczbę razy,

 

- przywrócenie sesji użytkownika,

 

- zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie,

 

- sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo,

 

- umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja "zapamiętaj mnie"),

 

- ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją,

 

- przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie,

 

- wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym,

 

- wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

 

Korzystamy również z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 

- monitorowanie ruchu na naszej stronie,

 

- zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów,

 

- ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszej strony (potrzebne do analizy korzystania z niej),

 

- kontrolowanie jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść,

 

- kontrolowanie jak często Użytkownicy wybierają daną usługę,

 

- badanie zapisów na newslettery,

 

- wykorzystanie narzędzia do komunikacji,

 

- integracja z portalem społecznościom,

 

- płatności internetowe.

 

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

 

- Google Analytics (więcej infomracji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com),

 

- PayPal (więcej informacji na stronie: www.paypal.pl)

 

- PayU (więcej informacji na stronie: www.payu.pl)

 

- DPD (więcej informacji na stronie: www.dpd.pl)

 

- Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)

 

- Gmail / Google (więcej informacji na stronie: www.gmail.com , www.google.com)

 

Możesz zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez nas lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Musisz jednak wiedzieć, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez naszą sronę mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

 

Bez Twojej wyraźniej zgody nie łączymy nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy zaakceptować pliki cookie (tymczasowe/trwałe).

 

Aktywacja i deaktywacja plików cookie w popularnych przeglądarkach internetowych:

 

Internet Explorer firmy Microsoft:

"Narzędzia" › "Opcje internetowe" › "Prywatność" › "Ustawienia/Zaawansowane ..." › "Pliki cookie/Zaakceptuj"

 

Opera:

"Narzędzia" › "Preferencje…" › "Zaawansowane" › "Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka"

 

Mozilla Firefox:

"Narzędzia" › "Opcje…" › "Prywatność" › "Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka"

 

Google Chrome:

"Ustawienia Google Chrome" (Symbol z kluczykiem) › "Opcje" › "Dla zaawansowanych" › "Prywatność" › "Ustawienia treści" › "Pliki cookie" › "Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)"

 

Apple Safari:

"Preferencje" › "Ochrona" › "Akceptuj pliki cookie: zawsze".

 

W przypadku chęci deaktywacji plików cookie, należy ostatnią czynność wykonać w odwrotny sposób, np. jeśli jest zaznaczona opcja „akceptuj”, należy ją odznaczyć.

 

Logi dostępowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez jej użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację (określenie tożsamości).

 

Musisz wiedzieć, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika naszej strony na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

Informujemy również, iż ilekroć realizujemy swój prawnie uzasadniony interes, każdorazowo rozważamy wpływ przetwarzanych danych osobowych na osoby, których te dane dotyczą. Nigdy nie przetwarzamy większej ilości danych niż tylko ta, która jest niezbędna do wykonania usługi ani w przypadku, gdyby miałoby to negatywny wpływ na te osoby. Co do zasady, większe ilości danych, jak adres e-mail, adres pocztowy, przetwarzamy tylko w przypadku konkretnych usług i kiedy jest to niezbędne, np. zapisy na newsletter, wysyłka zamówienia.

 

Zmiany w Polityce prywatności

Informujemy, że na bieżąco będziemy aktualizować zapisy niniejszej Politykiw przypadkach, gdy będzie to wymagane:

 

- zmianami przepisów prawa,

 

- pojawieniem się nowych wytycznych organów nadzorujących prawidłowość przetwarzania danych,

 

- zmiany technologii w przetwarzaniu danych osobowych, jeśli będzie ona wpływała na treść Polityki,

 

-zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.